Psilohuasca

Psilohuasca​

Een plantmedicijnreis is een reis in je innerlijk bewustzijn. Het helpt je om contact te maken met de diepere lagen in jezelf en naar de kern van een probleem te gaan.

Bijvoorbeeld bij fysieke klachten, verslavingsproblematiek, depressie, angsten, rouwverwerking en post traumatisch stress stoornis. Een ceremonie kan je helpen je problemen onder ogen te zien, op te lossen of een nieuw begin te maken waardoor je weer kunt genieten van het leven.

Plantmedicijnen verruimen je bewustzijn waardoor je een bredere visie ontwikkelt, uit het kleine denken stapt en helpen je herinneren wie je werkelijk bent. 

Vanuit een nieuw perspectief krijg je inzicht in je leven waardoor je een beter begrip ontwikkelt en acceptatie voor hoe de dingen in je leven zijn geweest.

De effecten van een ceremonie kunnen fysiek, emotioneel en spiritueel zeer intens zijn. De ceremonie haalt omhoog wat je hebt verdrongen of hebt weggestopt en kan blootleggen wat we onder het tapijt hebben geveegd. Alles wat niet verwerkt is wil verwerkt worden en alles wat niet bewust is wil bewust worden.

Het is goed jezelf de vraag te stellen of je hier op dit moment aan toe bent.

Belangrijk om te weten

psilohuasca vs ayahuasca, de verschillen in werking uitgelegd

Hoe werkt Psilohuasca​​?

Plantmedicijnen worden al eeuwen door indigenous tribes gebruikt om contact te maken met verschillende lagen van bewustzijn. Indigenous tribes noemen deze “sacred plantmedicines”. Planten hebben een enorme hoge intelligentie en daarmee een hoge energetische trilling.

Hoge trillingen zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld je gevoel van acceptatie, liefde en geluk. Plantmedicijnen geven je de mogelijkheid om pijnlijke ervaringen en gevoelens, zoals angst, schuld, schaamte, verdriet en boosheid op te ruimen en te helen. 

Uit recent onderzoek is gebleken dat psychedelica niet alleen behulpzaam is voor het verbeteren van geestelijke en emotionele gezondheid, maar het verhoogt ook de verbondenheid van mensen. Door psychedelica ervaar je meer verbinding met jezelf, de mensen om je heen en de natuur. Deze diepe verbinding met de natuur die door  psychedelica wordt aangeboord zou volgens de wetenschappers kunnen helpen om onze planeet de redden!

Tijdens de ceremonie neem je plantmedicijn tot je, waardoor jij jouw bewustzijn verruimt. Je ontwikkelt een brede visie en leert kijken naar het grotere geheel. Je pakt vaste patronen en denkwijzen aan en heelt dat wat je zo in de weg zit.

Ayahuasca vs psilohuasca​

Ayahuasca vs psilohuasca

Psilohuasca lijkt op Ayahuasca omdat ze beiden een mix zijn van een psychedelisch stof met de Ayahuasca plant. Het verschil tussen psilohuasca en ayahuasca is klein. Het verschil zit hem met name in de psychoactieve stof. In Ayahuasca is de psychoactieve stof DMT en in psilohuasca is dat psilocybine/psilocine. ​

Ze prikkelen vergelijkbaar en in dezelfde mate receptoren, waardoor de werking dicht tegen elkaar aan ligt en daarmee ook de beleving. Dat heeft te maken met het kleine verschil in het receptorprofiel van de psychoactieve stof. Zie hieronder een illustratie van de moleculaire verschillen van de werkzame stoffen.

Uit de Ayahuasca plant wordt een MAO remmer geëxtraheerd. De functie van de MAO remmer in Ayahuasca zorgt ervoor dat de DMT niet afbreekt. In psilohuasca zorgt de MAO remmer voor een diepere innerlijke bewustzijnsreis die langer duurt. Een psilocybine/psilocine reis duurt zo’n 4-6 uur. Psilohuasca en Ayahuasca duren zo’n 8-10 uur.

Een ander prettig verschil is dat het bij psilohuasca niet zo vaak voorkomt dat je moet purgen (zuiverend overgeven).

Persoonlijk ervaren wij qua beleving kleine verschillen tussen psilohuasca vs. ayahuasca. De auditieve en visuele waarnemingen als ook de spirituele lessen zijn vergelijkbaar. Psilocybine/psilocine heeft een iets speelsere werking dan DMT. As fungi are the children of the trees ;).

By embracing your spiritual truth you are stepping into the portal of your soul