ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding

House of Louise² staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder KvK 80455255.

In deze algemene voorwaarden wordt onder “House of Louise²” verstaan: House of Louise² V.O.F. gevestigd te Tienhoven.
House of Louise² V.O.F. zijn rechtsvertegenwoordigd door Janina Louise Beentjes en Dewi Louise Huibers (hierna Janina Louise en Dewi Louise).

Alle retreats, ceremonies, events en opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door House of Louise², Janina Louise en/of Dewi Louise en haar vertegenwoordigers.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor House of Louise² dan wel voor Janina Louise en/of Dewi Louise werkzaam zijn.

Aanbetaling, betaling en annulering voor retreats, ceremonies, events en coaching
Wanneer je een boeking voor een retreat, ceremonie of event doet betaal je altijd minimaal 30% aan en zijn dit tevens de annuleringskosten. Annuleren kan met geldige reden. De percentages veranderen als volgt:

Binnen 4 weken voor de startdatum 40% van de totaalprijs.
Binnen 2 weken voor de startdatum 50% van de totaalprijs.
Binnen 1 week voor de startdatum 75% van de totaalprijs.

Voor coaching sessies en -trajecten geldt dat een coaching sessie dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.

1:1 afspraken dienen –indien noodzakelijk- uiterlijk 48 uur voor de sessie geannuleerd te worden. Bij annulering uiterlijk 48 uur voor de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum. Je kunt je afspraak kosteloos annuleren binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak, daarna zijn wij genoodzaakt de 30% aanbetaling in te houden.

Bij niet annuleren, dus “no show” houden wij de 30% aanbetaling in. Hierin maken wij geen uitzonderingen. Mocht er geen aanbetaling gedaan zijn, dan ontvang je een factuur van 30% van de coaching sessie geboekte sessie met een betaallink. De tijd die men mogelijk te laat komt op afspraak wordt niet gecompenseerd. Bij het niet annuleren behoudt House of Louise² zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Voor no shows in coach trajecten geldt dat deze binnen het traject termijn kan worden ingehaald tenzij anders wordt afgesproken.

Retreats, ceremonies, events en coaching
Van al onze retreats, ceremonies, events en coaching staat op onze website omschreven wat een deelnemer van het evenement kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.

Wijziging retreats, ceremonies, events en coaching
Indien een retreat, ceremonie, event of coaching door omstandigheden niet kan doorgaan zal House of Louise²elke deelnemer een optie aanbieden voor een volgend gelijkwaardig event. House of Louise²zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van nieuwe data en locatie(s).

Gezondheid
Wanneer je deelneemt aan een retreat, ceremonie, event of coaching event dien je in een goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren. Indien dit niet zo is of je hierover twijfelt, dien je dit voorafgaand aan je aanmelding kenbaar te maken bij House of Louise².

 

Aansprakelijkheid
House of Louise² doet er alles aan om retreats, ceremonies en events voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het deelnemen aan een retreat of ceremonie is voor eigen risico van de deelnemer. House of Louise² is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het event.

 

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een retreat of ceremonie is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. House of Louise², Janina Louise en Dewi Louise kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

 

Onze retreats, ceremonies en (online) coaching- en integratieprogramma’s zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen volledig thuis te komen in jezelf, jezelf te helen en daarmee een positief verschil te maken in de samenleving. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de opgedane ervaring na een retreat en/of ceremonie en de door ons aangeboden kennis en informatie is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en vaardigheden.

 

Alle producten en diensten die House of Louise² aanbiedt zijn ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in deze, of in welke van onze content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde (online) programma’s, producten, retreats, ceremonies, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kunnen wij (House of Louise² en/of Janina Louise en/of Dewi Louise of haar vertegenwoordigers) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

 

Gedragsregels
Om onze retreats, ceremonies en events ordelijk, rustig en veilig te laten verlopen dien je tijdens de bijeenkomst de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Wij behouden ons het recht voor je als deelnemer per direct de toegang tot een retreat, ceremonie of event te ontzeggen indien; 
– je de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt;
– je op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die niet met de bijeenkomst te maken hebben, in of rondom de locatie van de bijeenkomst, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de bijeenkomst van House of Louise²,
– indien je (langdurig) audio- of video-opnamen maakt of uitzendt van begeleiding en/of deelnemers;
– je het retreat of ceremonie op welke wijze dan ook verstoort;
– je tot 3 weken voor deelname en/of tijdens het retreat of ceremonie alcohol en/of drugs gebruikt*.

 

In alle van bovengenoemde incidenten zal je als deelnemer uit het retreat, ceremonie of event worden verwijderd. Je hebt in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld. (*alcohol en/of drugs zijn in geen geval toegestaan)

 

Dankjewel dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen.

 

We willen deze bepalingen vooraf graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.